עברית English Русский
King Of Glory Jerusalem.com

שירות טלויזיוני

עלינו לעשות מאמץ רב כדי להפיץ את הבשורה בעולם המודרני של משאבי המידע התקשורתיים, הטלוויזיה הלוויינית והאינטרנט.
ישנם מקומות בעולם בהם מאמינים מסיבות כאלה ואחרות אינם יכולים להיות חלק מקהילה, ישנם מדינות בהם האמונה במשיח אסורה על פי חוק ומהווה סכנת חיים. אנחנו רוצים וצריכים לבוא לחייהם של אנשים הנמצאים בנסיבות כאלה דרך אמצעי הטלוויזיה והאינטרנט,כדי לעודד אותם ולהביא להם את לחם החיים שהוא דבר האלוהים.

עוד בזמן הקמת הקהילה האדון שם בלבבו של אורן דבר על השירות הטלוויזיוני.
ערב אחד בזמן תפילת מנהיגי הקהילה אורן קיבל דבר נבואי מהאדון, על כן שאמצעי תקשורת טלוויזיוני בא לישראל מרוסיה, ועל כך שהקהילה תתחיל להפיק תכניות משלה. צוות המנהיגים של הקהילה קיבלו את הדבר, והתחילו להתפלל בהתמדה עבור שירות זה.

תוך זמן קצר הבלתי נראה החל להראות. באחת מנסיעותיו אורן פגש את מנכ"ל הערוץ ט.ב.נ. רוסיה אשר הציע לו לשדר תכניות בערוץ.

הקהילה החלה להפיק באופן קבוע את התכניות "דבר מירושלים" ו "האש מציון" אשר משודרות בשפה הרוסית בערוץ הבינלאומי ט.ב.נ. רוסייה, כמו כן משודרים שידורים ישירים שבועיים .  

דבריו של הרועה אורן לב ארי על השירות הטלוויזיוני : "החשוב הוא שהאדון צייד אותנו לשירות זה, ואנו עושים זאת בהתלהבות ,ברצון ובתעוזה רבה, מכיוון שאנו מבינים את יעודנו ואת את המטרה לשמה אנו נמצאים בירושלים. אני מאמין ויודיע כי זוהי הדרך בה יתגשמו הנבואות  "מציון תצא תורה ודבר אדני מירושלים" (ישעיה ב' 3, מיכה ד' 2) שאלוהי ישראל דיבר דרך הנביא ישעיה "..ויאמר נקל מהיותך לי עבד להקים את שבטי יעקב ונצירי ישראל להשיב ונתתיך לאור גוים להיות ישועתי עד קצה הארץ .."(ישעיה מ"ט 6),כדי ".. לאמר לאסורים צאו לאשר בחשך הגלו על דרכים ירעו ובכל שפיים מרעיתם.." (ישעיה מ"ט 9). אני מאמין כי מדובר על אמצעי תקשורת דרכם אנו יכולים להגיע עד קצה ארץ, להגיע עמים ואלפי אנשים, כדי לקיים את קריאת האלוהים עבור ישראל . כל זה חלק מתכניתו של אלוהים לאחרית הימים הזמן בו אנו חיים"  טוען רועה הקהילה אורן.

"אנו מקבלים עדויות רבות על כך שרוח הקודש נעה ופועלת דרך תכניות הטלוויזיה והשידורים הישירים,אנשים רבים מקבלים רפואה פיסית ממחלות שונות , רפואה נפשית,   שחרור תשובות לתפילותיהם ופריצה בחייהם . וזוהי רק ההתחלה, אני בטוח כי זה אשר "התחיל" בנו את המעשה הטוב, ימשיך לפעול דרכנו עד יום שובו של המשיח" – אומר אורן לב ארי.

הצוות הטלביזיוני, מבטיח לעשות את מיטב המאמצים, כדי שהשירות הזה יגדל יתפתח. אנו מאמינים שיש לנו מה להביא לעולם הזה, הרי נקראנו להיות אור העולם ומלח הארץ, כמו כן אנו מבינים שזוהי משימה מאת אלוהים, ורק בחסדו אנו יכולים לנוע בקריאה ומשימה חשובה זו.

אנו מבינים שישי צורך בפיתוח שירות זה, החלק שלנו הוא לעשות את הטבעי ואת כל יכולתנו, כדי שאלוהים יוכל לעשות את העל טבעי.

פיתוח השירות הטלביזיוני דורש תפילות מאמצים רבים ותמיכה פיננסית, אנו זקוקים לתמיכה מגוף המשיח.                                         

אם הינכם מרגישים קריאה להיות שותפים לחסד האלוהים בבשור הבשורה  ודבר נבואי  מירושלים ועל כל פני הארץ, הנכם יכולים להפוך לתומכי שירות שזה.

 

לוח זמני האסיפות בקהילה:
 
אסיפת תפילה- יום ג'-  18.30
 
אסיפה מרכזית-  יום ו'-  18.00
 
כתובת: ירושלים, רח' האומן 18 , קומה 2
 
 
 

 
 
Phone: 972-2-622-4565
Fax: 972-2-622-2535
 
Email: admin@kggj.org