עברית English Русский
King Of Glory Jerusalem.com

במה אנחנו מאמינים?

 

אנחנו מאמינים באלוהים אחד, האב הכול יכול, בורא שמיים וארץ, כל ניראה והבלתי ניראה.
(בראשית א' 31 ,דברים ו' 4 ,אל העברים י"א 3 ,רומים ד 17)

אנחנו מאמינים בבן האלוהים ישוע המשיח, שהוא דבר האלוהים, שלבש בשר ודם, ובא בבשר, נתן את חייו, ביום השלישי קם לתחייה מן המתים והצדיק את כל האנושות דרך קורבן אהבתו.
עלה שמימה על ענני הכבוד, והציג את הדור האנושי כצדיקים והפגיע בעדם לפני אלוהים האב. אנו מאמינים שבקרוב הוא ישוב לשפוט עמים ולקחת את כלתו שאותה פדה בדמו היקר .
(יוחנן א' 1-14, יוחנן י"ט 33-34, לוקס כ"ד 6-8,36  ,יוחנן ג' 16, לוקס כ"ד 51, מרקוס ט"ז 19, מעשי"ה א' 9-11, הראש' ליוחנן ב' 1-2,  עברים ט' 28, הראש' לתסלוניקים ד' 14-18, התגלות י"ט 11-16)
אנחנו מאמינים ברוח הקודש, שניתנה על פי דבר האדון וירדה בירושלים בחג השבועות. מאמינים אנו כי רוח הקודש מנחמת, מלמדת, משרתת נתיבותינו, מזכירה לנו את דבר האלוהים, ומוכיחה אותנו.
היא זו שמכינה את הקהילה לבואו של האדון ישוע המשיח (יוחנן י"ד 16-17,26,  יוחנן ט"ז 7-14, מעשה"ש 1-4,
התגלות כ"ב 17).
♦ אנחנו מאמינים שדבר האלוהים הוא אמת, דבר האלוהים נכתב על ידי האנשים שהודרכו על ידי רוח הקודש.
אנו מאמינים שאין צורך בכל תיקון בדבר האלוהים, להיפך הוא"נכתב ברוח אלוהים, ומועיל הוא להוראה, לתוכחה, לתיקון, לחינוך במעגלי צדק, למען יהיה איש האלוהים מושלם, ומוכשר לכל מעשה טוב" (השנייה לטימוטאוס ג' 16, השנייה לפטרוס א' 19-21).  

♦ אנחנו מאמינים שכל אדם הוא חוטא ומחוסר כבוד האלוהים בעקבות חטאו של האדם הראשון.
 אנו מאמינים בדמו הטהור של ישוע המשיח, שדרכו בני אדם קיבלו ישועה, סליחת חטאים ושיקום יחסים על אלוהים .(רומים ג' 23, ישעיה נ"ג 6, מתי כ"ו 28, אל העברים ט' 11-14, 26, אל העברים י' 19-20,29)

♦ אנו מאמינים שאין שם אחר תחת השמיים שבו האנושות הייתה יכולה לקבל ישועה חוץ משמו של ישוע3המשיח, שלפניו כל ברך תכרע וכל לשון תודה לכבודו של אלוהים האב.
אלוהים האב רומם את בנו יחידו ונתן לו שם מעל כל שם ( מעשיה"ש ד' 12, פיליפים ב'19-11).

♦ אנו מאמינים בשירות המלא הכולל את כל חמשת הקריאות הבאות, ככתוב:3
"והוא נתן את אלה שליחים ואת אלה נביאים ואת אלה מבשרים ואת אלה רעים ומלמדים׃ להשלים את הקדשים למעשה העבודה לבנין גוף המשיח׃ עד כי נגיע כלנו לאחדות האמונה ודעת בן האלהים כאיש אחד שלם לשעור קומת מלוא המשיח׃ ולא נהיה עוד ילדים נגרשים ונדפים בכל רוח הלמוד בתרמית בני אדם ומקשותם אשר שתו להתעות׃ כי אם נדבר האמת באהבה ונגדלה בכל דבר לו למשיח שהוא הראש: אשר ממנו כל הגוף בהיותו מרכב ומדבק בכל חבור השמוש כפי מדת הפעלה הנתונה לכל אבר ואבר ירבה ויגדל להשלמת בנינו באהבה."(אפסים ד' 11-14)
♦ אנו מאמינים בגוף המשיח, האחד המאוחד והלא מתחלק שבו ישוע הוא ראש הגוף. אנו מאמינים כי על כל אדם שקיבל את ישוע המשיח כאדונו וכמושיעו להשתייך לקהילה מקומית, לגדול ולפעול במתנות והכישרונות שהאדון נתן לו (אפסים א' 17-23, התגלות א' 20, עברים י' 24-25,עברים י"ג 17).
♦ אנחנו מאמינים באחדות הגוף ובדבר האמת אשר נאמר על ידי  אדנינו:
 "..מצוה חדשה אני נתן לכם כי תאהבו איש את אחיו כאשר אהבתי אתכם כן גם אתם איש את אחיו תאהבון׃בזאת ידעו כלם כי תלמידי אתם בהיות אהבה ביניכם..."(יוחנן י"ג 34-35)

 

לוח זמני האסיפות בקהילה:
 
אסיפת תפילה- יום ג'-  18.30
 
אסיפה מרכזית-  יום ו'-  18.00
 
כתובת: ירושלים, רח' האומן 18 , קומה 2
 
 
 

 
 
Phone: 972-2-622-4565
Fax: 972-2-622-2535
 
Email: admin@kggj.org