עברית English Русский
King Of Glory Jerusalem.com

תענית אסתר - ישועת עמה

ומרדכי היה האפוטרופוס של אסתר, הוא גידל אותה מאז שהייתה ילדה והיה אביה הרוחני. מרדכי  ציווה על אסתר ללכת אל המלך ולדרוש חנינה עבור עמה. אבל מכיוון שמעשה זה היה עלול לעלות לה במחיר חייה. היא כבת עם ישראל ידעה בדיוק מה עליה לעשות, בתענית התחננה לאלוהים שיהיה אתה בשעה שתבוא אל המלך. היא צמה והתפללה ביחד עם פילגשיה וכל עם ישראל הצטרף אליה בצום זה, הם התפללו ובכו לאלוהים שיושיע אותם מצרה ויחוס עליהם מיד האויב.

כל עם ישראל עצר מעמלו והחל לדרש את פני אלוהים. הם ידעו שאיש לא יכול להצילם וישועתם היא מאלוהים. 
 
תענית אסתר זכר לצום אסתר אשר צמה לפני אלוהים, צום זה בא מהבנה עמוקה, שאדם אינו יכול לשנות דבר ואף לבטל גזרה, הישועה באה מאלוהים – תלות מוחלטת באלוהים. במגילת אסתר מסופר לא רק על השמחה אלא גם על האימה והפחד אשר חווה עם ישראל לאחר ההכרזה על הגזירה, על ציפייתם לישועה מאלוהים.
 
לאחר ימי הצום בבואה אסתר אל המלך, הוא אכן גמל חסד עמה ושמח על הזמנתה למשתה. אסתר קיבלה חכמה מאלוהים, היא ידע מה לומר ובאיזה אופן, היא ידעה שאלוהים הכין אותה כל חייה בשביל הרגע הזה בדיוק שבו תוכל לבקש חנינה עבור עמה. כל מעשה שעשתה אסתר נשעה בהדרכת האלוהים, ואפשר לראות באיזו כחמה וענווה פעלה. ביום השני למשתה בפנה המלך אל אסתר לשאול אותה מה תבקש, היא בקשה להציל את נפשה ואת עמה. על כך יצא כתב חדש אשר בו נאמר כי ליהודים אפשר להתנקם באויבם ולהגן על עצמם מי אילו שיקומו עליהם. אסתר ומרדכי קיבלו את בית המן את המן תלו על עץ גבוהה שהיה מיועד למרדכי.
 
אולי רבים לא היו  מבחינים בכך שאירע נס , לא קרה דבר על טבעי- פשוט הנסיבות הסתדרו לטובת אסתר ועמה . אולם, הכל קרה באופן כזה שהכבוד לא הגיע לאף אדם, הכל התהפך וקרה בצורה כזו מושלמת כמו שרק אלוהים יכול לעשות.
 
הצום הוא מרכיב חשוב בחיי המאמינים, יודע לנו מספרי התנ"ך השונים כי הצום הביא  לידי פרצה ופתרון של נסיבות מסובכות ואפילו ישועה של עמים שלמים כמו במגילת אסתר וצומו של דניאל, בספר נחמיה מתואר הצום אשר צמו בני ישראל לפני שעלו חזרה מהגלות לירושלים. לצום יש משמעות עמוקה,לכן אנו ממשיכים לצום ולהתפלל עבור עם ישראל. שכן, ישועה היא לא מבנאדם אלא מאלוהים. ואנו מאמידים ויודעים כי כל עם ישראל יוושע ויגיע לידיעת האמת אבל זה יכול לקרוא לא באופן שאנו נתכנן או ננסה לעשות בכוחות עצמנו כי אם הישועה באה מאלוהים.
 
נמשיך לצום ולהתפלל כדי שבעיתו יתגלה משיח ישראל לעמו.
אלוהים ברא את גופינו כל כך נפלא, כל איבר בגופינו נמצא במקום הנכון, מוחנו שולט בכל התנועות, העורקים והורידים שלו מזרימים חמצן ומזון לכל איבר בגופינו, העיניים שלנו רואות והפה מדבר.בחיי היום יום קשה לשים לב לכל הפרטים הקטנים הללו, שכל כך משמעותיים. אבל אל לנו להפסיק להודות לאלוהים על כך שברא אותנו נפלא ועל כך שאנו נושמים, רואים שומעים ומבינים.    כמו שאנו יודעים ישנם סמלים רבים בתנ"ך שמסמלים את הברית החדשה שהבטיח אלוהים לעשות עם עמו (ירמיהו לא 30)

The following material does not necessarily reflect views and opinions  of our congregation, however it does present an informative, educational and spiritual value. We merely report here various views that exist in the Body of Messiah

 

לוח זמני האסיפות בקהילה:
 
אסיפת תפילה- יום ג'-  18.30
 
אסיפה מרכזית-  יום ו'-  18.00
 
כתובת: ירושלים, רח' האומן 18 , קומה 2
 
 
 

 
 
Phone: 972-2-622-4565
Fax: 972-2-622-2535
 
Email: admin@kggj.org